پرسشنامه فیلم

پرسشنامه فیلم

با سلام از این که قصد دارید در این پژوهش به ما کمک کنید ممنون هستیم،دقت کنید که در این پرسشنامه هیچ مشخصات شخصی از شما دریافت نخواهد شد. پر کردن فیلد ایمیل و شماره تماس اختیاری هست و دوستانی که این فیلدها را تکمیل کنند نتیجه پژوهش براشون ارسال خواهد شد. با تشکر